Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

Читалищна библиотека "Доростол"

Нощ на литературата,музиката и поезията

 

 

 

В читалищната библиотека на ИГНАЖДЕН - следваме ДОБРОТО, 20.12.2023 г.
На Игнажден в БИБЛИОТЕКАТА на НЧ"Доростол-1870" са подредени Коледните дарове за деца от Силистра...
По идея на Сдружение "Пракси" гр.Русе, НЧ
"Доростол-1870", НФО"Рицари на доброто" събраните дарения са в Коледни пакети с лакомства, играчки и хранителни продукти, в очакване да зарадват .... деца и ученици от Силистра. И да следват добрите дела!