Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

Смесен хор "Седянка"

Участие в  Международния ДЕН на МУЗИКАТА - СХ" СЕДЯНКА" с награди от Международен хоров фестивал, в гр.Нови пазар

 

Коледен концерт!

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за СХ"СЕДЯНКА"
за достойното представяне на Международния хоров фестивал в гр.Чернавода - Румъния!