Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

ФГ "Златен клас"

ФГ "Златен клас" при НЧ"Доростол-1870" взе  участие в XI Фолкорен фестивал "Мамалига"- традиция-танц-песен-храна в с.Нова Черна на 07.10.2023 г.