Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

ГСГП "Златна есен"

  • ГСГП „Златна есен” взе участие в Десетия Международен фестивал на популярната песен в гр.Шумен 

          "Есенни Шуменски вечери"

  • Награда за III място на ГСГП "Златна есен"  с музикален ръководител  Йордан Здравков Георгиев