Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

"Креативност и иновативни решения в любителското творчество на НЧ "Доростол-1870"

Това е проект по който работи НЧ „ Доростол-1870“ през 2022 г. Същият е финансиран по Програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство” на НФК от 2021 г.

В кратката анотация на проекта се казва: НЧ„Доростол–1870” развива дейности в направление любителско творчество. Чрез проекта се създават алтернативни пътища за разпространение на песенното и танцово творчество от Добруджа. С видеозаписи от изпълненията на АНПТ „Силистра” и ДФФ „Добруджанче”, флашмоб и концерт, се представят в интернет пространството Добруджанските народни песни и танци. Проекта допринася и за участие на любителските читалищни формации в онлайн конкурси, популяризиращи българските традиции и фолклор.