Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

Национален конкурс за детска рисунка "ОЛИМПИАДАТА В ДЕТСКИТЕ ОЧИ - ПЕКИН 2022"

Наградени ученици по жанрове и възрастови групи
РИСУНКИ , ГРАФИКА
За деца от ДГ / ЦДГ - 6 – 7 г.
I място - Радина Колева 7 г.
гр. София Ателие „Приказен свят”

II място - Магдалена Петкова 7г.
гр.Силистра ЦПЛР - ОДК

III място - Илдъс Решат Сюлейман 6 г.
с.Кайнарджа ДГ”Еделвайс”

Поощрение
-Макс Мирчев 6 г.
гр.София, Ателие „Приказен свят”
-Данаил Янев Карабашев 6г.
гр. Варна ДГ 13” МИР”

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 8 до 12 години

I място – Мария Карамитева 8 г.
гр. София, Ателие „Приказен свят”

II място - Петя Добромирова Димитрова 11 г.
гр. Русе, НЧ”Ангел Кънчев”

III място - Кристиян Иванов Стоянчев 8г.
гр. Бургас НБУ „Михаил Лъкатник”

Поощрение
– Николай Тодоров Георгиев 11 г.
с.Коларово НЧ”Св.св.К.и Методий – 1942”
– Любов Георгиева Пенева 11 г.
гр. София 105 СОУ „Атанас Далчев”

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 13 до 18 години

I място
- Александрина Андреева Котева 17 г.
гр.София НУИИ „Илия Петров”
Яна Владева 13 г.
гр.София, Ателие „Приказен свят”

II място - Ю Дзя Лин 14 г.
София, Ателие „Приказен свят”

Валентин Тодоров Тодоров 14 г.
гр. Алфатар ОУ ”Хр.Ботев”

III място
– Гюрай Юксел Хюсеин 16 г.
с.Коларово НЧ”Св.св.К.и Методий – 1942”
Цветина Недялкова Петкова 14 г.
гр. София НЧ”П.К.Яворов-1920”

Поощрение
– Сезен Севдим Исмет 12г.
с.Коларово НЧ”Св.св.К.и Методий – 1942”
- Диляна Мирославова Борисова 14 г.
гр. Силистра ПГС „П.Пенев”

 

 

ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

I място – Джанан Ханъмсер Али 13г.
с.Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”
Поощрения
Емилия Еленова Демирова 12 г.
с. Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”
Сибел Раданова Севдалинова 12г.
с.Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 8 до 12 години

I място – Петя Светославова Станева 9г.
с.Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”
Поощрения
Дениз Емилов Демиров 9 г.
Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”
Кристияна Димитрова Димитрова 9 г.
Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”
ЖУРИ в състав :
Димитър Кулев – художник
Таня Кулева-Желева – художник
Йонка Господинова – педагог из.изкуство