Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

областна среща

ОБЛАСТНА СРЕЩА И ОБУЧЕНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ НА ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 По проект на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Съюза на народните читалища в партньорство с Областен читалищен съвет-Силистра се проведе обучение на читалищни председатели и секретари. В семинара  участваха представители на Общински читалищни съюзи от Главиница, Кайнарджа, Тутракан, Ситово, Дулово, Алфатар и Силистра. Обучението по въпросите за осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа се проведе от Службата по трудова медицина при „СТМ Хигия” с управител инж.Йордан Зиновиев.

В програмата бе включено решаване на тестове, консултиране по казуси за изискванията към институциите за здравословни и безопасни условия на труд, връчване на учебно пособие по програма на Фонд ”Условия на труд” и Сертификат от Асоциация на индустриалния капитал в България.v