Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

Посрещане на новия кмет на Община Силистра Александър Сабанов

10.11.2022 г.- гр. Силистра

По стар български обичай с добруджанска погача и  народни носии момичета от АНПТ „Силистра“ при НЧ „Доростол-1870“

посрещнаха  новоизбрания кмет на  Община Силистра Александър САБАНОВ при пристигане н сградата на Общината.