Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

ВИДЕОЗАПИСИ ПО ПРОЕКТ НА НЧ "ДОРОСТОЛ-1870" , ФИНАНСИРАН ОТ НФК-2021 г.

Заснемане на видеозаписи на Певческа формация при ДФФ „Добруджанче“ – НЧ „Доростол-1870“ – гр. Силистра. Художествен ръководител - Дариела Георгиева.

Дейностите се осъществяват по проект „Креативност и иновативни решения в любителското творчество на НЧ “Доростол-1870“ по програма на НФК „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство” -2021 г.