Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

Групи за автентичен фолклор

ФГ "Златен клас" при НЧ"Доростол-1870" взе  участие в XI Фолкорен фестивал "Мамалига"- традиция-танц-песен-храна в

с.Нова Черна