Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

Групи за стари градски песни и шлагери

  • ГСГП „Златна есен” взе участие в Десетия Международен фестивал на популярната песен в гр.Шумен 

          "Есенни Шуменски вечери"

  • Награда  III място за ГСГП "Златна есен" с  музикален ръководител Йордан Здравков Георгиев

 

 

Коледен концерт