Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

Школа Пиано

 
Традиционни са школите по изкуствата към българските читалища.
В школата по пиано към НЧ "Доростол-1870"с преподавател Лидия Кулева децата се запознават с чудния свят на музиката.
На снимките: Г- жа Лидия Кулева- преподавател с поредните си уроци по пиано с деца, участници в школата.
 
 
 
 
 
 
Традициите в изкуството трябва да се предават на бъдещите поколения. Школата по изкуства към НЧ "Доростол-1870" е дала много знания и умения на много силистренски деца през изминалите години. Някои от тях са известни музиканти, други известни художници. Колко много силистренци, минавайки през тази школа са били или сега са част от културния живот на Силистра, на България или някъде по света!
Ако имаш сериозен интерес в областта на музиката един от вариантите е от малък да учиш инструмент.
Ингеборг Нейова е дългогодише преподавател в Школата по пиано към НЧ "Доростол-1870" - гр. Силистра.
На снимката: Дългогодишната преподавателка Ингеборг Нейова с пореден урок по пиано с малкия Стефан.