Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

"БАБИНДЕН"- възстановка на обичая от Група за автентичен фолклор "ДОБРУДЖА" при НЧ "ДОРОСТОЛ-1870"

"БАБИНДЕН"- възстановка на обичая от Група за автентичен фолклор "ДОБРУДЖА" при НЧ "ДОРОСТОЛ-1870".
Отговорник на групата Мария Христова.

С участието в обичая на жените от групата: Пенка, Гинчето, Стоянка, Донка, Снежето и Данчето