Народно читалище "Доростол - 1870"
град Силистра

СХ "Седянка"

В Международния ДЕН на МУЗИКАТА - СХ" СЕДЯНКА" с награди от Международен хоров фестивал, в гр.Нови пазар
Хористи на Смесен хор" Седянка" пяха на сцената в гр.Нови пазар и в Голямата Базилика на гр.Плиска в дните на Хоровия фестивал " Земя на славни предци".
На 30 септември и на 1 октомври 2023 г. СХ"Седянка" с въодушевление и чувство на гордост изпълниха в репертоара си "О, Добруджански край" и спечелиха публиката.
В Международния фестивал, организиран от Община Нови пазар и НЧ" Хр.Ботев - 1872" се включиха хорови състави от Шумен, Разград, Карлово, Несебър, Силистра, Варна, ДВГ и ДХФ" Лира" от Нови пазар, Смесен хор"Трисон" от гр.Браила, Румъния, заедно пяха и празнуваха, прославяйки хоровото изкуство.